Solkristallen

butiken för dig som söker
harmoni
energi
magi

Priestess of the Nature - NaturPrästinnans väg.
En 2-årig Prästinneutbildning på Gotland för alla genus.
Start 26 oktober 2018
NaturPrästinnans väg är en magisk vandring där elementen, världarna och årshjulsväxlingarna guidar dig in i ett helande och balanserande av dig själv samt till en samklang med livet.
Gammelmor Jords upptändande av minnet till den Gudinnerliga kraften och ditt eget unika uttryck av dig själv och din naturlighet.
Trummors rytm, hjärtats sång, urmödrars visdom, måncykelns dans, ceremoniers pulsslag, glädjens frigörelse, ett lärande i mötet med varandra.
Här får du möjlighet att komma i samklang med Gammelmor Jords-, Syster Månes och Moder Sols rytm och cykler.
Känner du en längtan och en dragning till att lära dig Prästinnans olika färdigheter samt att hitta din egen naturlighet och kraft samt ett sätt att uttrycka den på så är detta ett ypperligt tillfälle att kliva in i ditt Prästinne - eller PrästJag .

Första året så kommer du bland annat att få lära dig årshjulsväxlingarna, Gudinnans olika aspekter, måncykeln.
Du kommer att få fördjupa dig i elementen och världarna samt få baskunskaperna i en Prästinnas färdigheter så som inkallningar , förändrad medvetenhet och att arbeta med energier.

Andra året så kommer fördjupning av en Prästinnas färdigheter.
Det krävs att du har basen av år 1 för att kunna kliva in i år 2.
Då kommer du bl.a. att få lära dig att själv designa och hålla ceremonier. Du kommer också att få lära dig siandet och sejdandets konst, Embodyment- förkroppsligande av Gudinnans energier, hålla trumresor etc.

Naturprästinnans väg är en starkt transformerande vandring med fokus på att våga leva i din naturlighet och i din skinande kraft.

Vi kommer att träffas 5 gånger / utbildningsår och du kommer att få en hel del hemuppgifter att arbeta med mellan varje träff.
Så det kommer att krävas ett engagemang av dig att du arbetar aktivt med dessa hemuppgifter mellan varje kurstillfälle.
Resa och boende ordnar du själv.

Kurstillfällen:
År 1
26–27 oktober 2018
25–27 jan 2019
3–5 maj 2019
2–4 aug 2019
27–29 september 2019

År 2 (preliminära datum vi kommer tillsammans sätta dessa)
1-3 november 2019
31/1 -2 februari 2020
1 -3 maj 2020
19-21 juni 2020
18-20 september 2020 dedikationstillfälle

Kostnad 2500: - / tillfälle
Avbetalning är möjligt efter överenskommelse.


Lärare är Ann Star Hawk Dreamer Forsberg
Priestess of Avalon
En Prästinna som tvinnar många kunskapsvägar till en tjock fläta av visdom.
Mer information och anmälan
[email protected]