Solkristallen

butiken för dig som söker
harmoni
energi
magi

Priestess of the Nature - NaturPrästinnans väg.
En 2-årig Prästinneutbildning på Gotland för alla genus.
Start 3 –5 november 2017
NaturPrästinnans väg är en magisk vandring där elementen, världarna och årshjulsväxlingarna guidar dig in i ett helande och balanserande av dig själv samt till en samklang med livet.
Gammelmor Jords upptändande av minnet till den Gudinnerliga kraften och ditt eget unika uttryck av dig själv och din naturlighet.
Trummors rytm, hjärtats sång, urmödrars visdom, måncykelns dans, ceremoniers pulsslag, glädjens frigörelse, ett lärande i mötet med varandra.
Här får du möjlighet att komma i samklang med Gammelmor Jords-, Syster Månes och Moder Sols rytm och cykler.
Känner du en längtan och en dragning till att lära dig Prästinnans olika färdigheter samt att hitta din egen naturlighet och kraft samt ett sätt att uttrycka den på så är detta ett ypperligt tillfälle att kliva in i ditt Prästinne - eller PrästJag .

Första året så kommer du bland annat att få lära dig årshjulsväxlingarna, Gudinnans olika aspekter, måncykeln.
Du kommer att få fördjupa dig i elementen och världarna samt få baskunskaperna i en Prästinnas färdigheter så som inkallningar , förändrad medvetenhet och att arbeta med energier.

Andra året så kommer fördjupning av en Prästinnas färdigheter. Det krävs att du har basen av år 1 för att kunna kliva in i år 2.
Då kommer du bl.a att få lära dig att själv designa och hålla ceremonier. Du kommer också att få lära dig siandet och sejdandets konst, Embodyment- förkroppsligande av Gudinnans energier, hålla trumresor etc.

Naturprästinnans väg är en starkt transformerande vandring med fokus på att våga leva i din naturlighet och i din skinande kraft.

Vi kommer att träffas 5 gånger / kursår och du kommer att få hemuppgifter att arbeta med mellan varje träff.
Resa och boende ordnar du själv.

Kurs tillfällen:
År 1
3-5 november 2017
2 -4 februari 2018
27-29 april 2018
3-5 aug 2018
21-23 september 2018 dedikationstillfälle

År 2 ( preliminära datum vi kommer tillsammans sätta dessa)
2-4 noveber 2018
1-3 februari 2019
26-28 april 2019
14-16 juni 2019
21-23 september 2019 dedikationstillfälle

Kostnad 2500:- / tillfälle där dedikationstillfälle är gratis.
Avbetalning är möjligt efter överenskommelse.


Lärare är Ann Star Hawk Dreamer Forsberg
Priestess of Avalon
En Prästinna som tvinnar många kunskapsvägar till en tjock fläta av visdom.
Mer information och anmälan
ann.forsberg@solkristallen.com